Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home

send

previous letter                 next letter                 list of all letters

ليبيا في الوجدان

ليبيا ..
طرابلس وبرقة ... وفزان
ليبيا ..
زوارة والزاوية وغريان
ليبيا ..
نفوسة وغدامس وودان
ليبيا ..
البيضاء وسوسة وصرمان
ليبيا ..
رأس اجدير وطبرق والبطنان
ليبيا ..
مصراتة والمرج وسنان
ليبيا ..
زليتن والخمس والرجبان
ليبيا ..
الشاطىء وسوكنة والزنتان
ليبيا ..
المرج وهون وبوغيلان
ليبيا ..
الساحل والقطرون والفرجان
ليبيا ..
درنة واجدابيا والحشان
ليبيا ..
" ماهياش" الردِِيف ولا المتلوي لا طوزر
ولا بوجربوع ولا بن قردان
ليبيا ..
بين تونس ومصر والجزائر،تشاد والنيجر والسودان
ليبيا ..
وطن مستقل على البسيطة وفي الوجدان

عبدالرحمن السبتى


previous letter                 next letter                 list of all letters

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home