Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home

send

previous letter               next letter                list of all letters


Agraw N’libya Imal
Association of Libya future


Tasmaktit tamarut n tametant ameghnas-n tidleset n talibyt-nnegh,
Axafur n imediazen ameghnas Said Asifaw

Neker netcen arqaz tamettutt arra n tamurt n Libya assa d nesmikti axafur n tidliset talibet-nnegh di tilawt n tamezgha ameghnas imediazen Said Asifaw, neker af tugdut n Libya d netsiwel di azar d netsiwel di taghelnawt n iwdan-nnegh, taghelnawt n iderffen , d ayed abrid n Asifaw abrid-nnegh, swqmed swqmed yadawttegh mani djegham yema swqqem..

Ah .. timmuzgha
Assu tessa
Abrid nnes, tutef Libya
Tekkes taqqa
Turew ara
Tissekker anegh tagherma
Di tamesna
Neghd ajenna
Di kull imkan di Libya
Terrer, tutta
Wel tuc tella
Idu tkker, tansa tansa
ghsun a tt nseften
Bac a tt netta
nkker nuri-tt tin kasa
Nuri isefra af timmuzgha
Nesfet tikerkas n icenga
Kkren d ayetma
D imezwura
Zzelen di brid am tlifsa ..
Mlun la, la, aha aha
In tirrugza
Tin tamusni d tin tussna
Nuta s tdesa
Af icenga
Rweten iglimen n aytma
Asifaw..

Agraw n Libya Imal-Copenhaghen
27.07.2004-2954

previous letter               next letter               list of all letters

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home