Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Libyan Writer Emraah Min Zaman al-Hob
الكاتبة الليبية إمرأة من زمن الحب

Saturday, 19 May, 2007

بين الحب... والكراهية حبّـك.. ذنب!! ممنوع الأقتراب الحلم الأول
شـراع حضور دائم باقة الورد دروس
لماذا نطق الحجر؟ يوم الميلاد

خواطر إمرأة من زمن الحب

حبك.. ذنب!!

لــو كان الـــملام ءيــفــيـــد        رانـى علـيـــك يـا عــــــزيـــز لـمـت
ولــو كان الــكلام يــنعــــاد         نـــــــرد كل كـلـمـة حــب لـى قــلـت
ولــو ماكـتبـتلى بإحـــسـاس        نــــذكـرك باشـــــعـار فيي كــتــبـت
ولــو لـمـنا بـالـــتـــمـــنـى          ماحــــد قــال يا عـــمــرى ءغــلبــت
ولــو مـاالـــــرزق عـند الله         شــحات للغلا رانى غـــلاك شـحتـت
ولــو الـيـاس يــقـتـل نـــاس        من كاس ياســـك رانى رويـت ومتـت
ولــو مالــحــب أقـــســـــام         ما عليك دون النـاس يا حبـيب وقـفـت
ولــو الـوقــت ماهو شــيـن         راك ياغـــالى ءدنـيت ؤ لى ءقـــربت
ولــو مـالــقــلوب مـتــقلـبـه         ما يا مــرادى حبى بســــرعه هـنـت
ولــو كـنت عـندك غـاليـــه         علي فى العـــيد كى قبل راه عـيـــدت
ولــو الـبـحـر مــــوغـــدار          ما شــالنى ديـمـــوم الغـــلا وغـــرقت
ولــو لــفراق مــو صعـيب          ماحبيـبه ناحـت عـلى حـبيـبها ؤبـكت
ولــو الـصبر ماهــو مــــر          نــشــرب بـلا تحلاى ونــقـول رقـــت
ولــو حبيبك كيف ماتــريد           ما لتاع حـبـيـب ولا نْت ملتاع عـشـت
ولــو كان ياعزيزءنصــيد           نـبقى طـيرونـطـير .... رانى طـــرت
علـيك نحــوم نرعــى فيك           ونحط ءرحـــــالى وين ما تـكونء نـت
نقضى نهارى نطارح فيك           ونســمرالليل وين نوم العوافى نــمت
نقولك صـحة إنكان كلـيت           ونسـمى عليك بـسـم الله كان ءشــرقت
ولــو نـارالــغلا تـسمعـنى            خــلاص نقــول يانــار رانى طــبـت
ما قْوى النار اللى عوينها             إيبــان ءصـــدار ؤجــمرها من تحــت
ولــو كان غــلاى ياعزيـز           ءذنـــوب،وانت يـغـفــرلك الله طـلبــت
إنت حبك إن كان لى ذنب            ما يــــوم قلـت، ..... يالله رانى تـبــت.

إمرأة من زمن الحب

بين الحب... والكراهية حبّـك.. ذنب!! ممنوع الأقتراب الحلم الأول
شـراع حضور دائم باقة الورد دروس
لماذا نطق الحجر؟ يوم الميلاد

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home